ایرینگ دنبالچه هوشمند

ایرینگ دنبالچه هوشمند

0 out of 5

– باعث کاهش فشار مستقیم به دنبالچه می شود.
– سطوح آناتومیک برای تناسب با فرم بدن
– حفره مرکزی بزرگ با حذف فشار از ناحیه مقعد موجب درمان مشکلاتی مانند هموروئید بواسیر و … می شود.
– گرد بودن لبه ها باعث کاهش نقاط فشار و تسهیل گردش خون در عروق پشت ران می شود.
– در چهار گوشه تعادل را در حین نشستن افزایش می دهد.
– حالت شیب دار با افزایش زاویه مفصل ران باعث اصلاح شکل و راستای قوس های ستون فقرات می شود که در بهبود کمر درد نقش بسیار مهمی دارد.

دسته: ,
  • توضیحات

توضیحات

– ایرینگ دنبالچه هوشمند : باعث کاهش فشار مستقیم به دنبالچه می شود.
– سطوح آناتومیک برای تناسب با فرم بدن
– حفره مرکزی بزرگ با حذف فشار از ناحیه مقعد موجب درمان مشکلاتی مانند هموروئید بواسیر و … می شود.
– گرد بودن لبه ها باعث کاهش نقاط فشار و تسهیل گردش خون در عروق پشت ران می شود.
– در چهار گوشه تعادل را در حین نشستن افزایش می دهد.
– حالت شیب دار با افزایش زاویه مفصل ران باعث اصلاح شکل و راستای قوس های ستون فقرات می شود که در بهبود کمر درد نقش بسیار مهمی دارد.

راهنمایی نیاز داری؟با من صحبت کن