برچسب- فشار سنج جیوه ای

مانومتر چیست ؟

مانومتر وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می باشد. ارتفاع این ستون مقدار فشار را نشان می دهد. در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند. مانومترهای آبی برای اندازه گیری فشارهای بسیار کم مفید خواهند بود . بارومتر فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد. به [...]


راهنمایی نیاز داری؟با من صحبت کن